Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

 De sitewww.crazytoys.be is eigendom van Kml Invest SPRL

Tel: 32477 34 31 34 E-mailadres: info@crazytoys.be

 

Intracommunautair btw-nummer: BE 0554.727.954

 

Webmaster:

Als u een anomalie heeft opgemerkt of als u contact wilt opnemen met de hoofdsite manager, neem dan contact met ons op: info@crazytoys.be

 

 

Naleving van wetgeving

De informatie opwww.crazytoys.be zijn voor informatieve doeleinden. CrazyToys kan de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de site wordt gepubliceerd niet garanderen. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden aangepast en de aanpassingen zullen in nieuwe edities worden verwerkt.
CrazyToys kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, programma's of diensten die op deze site worden beschreven.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, transmissie, vervorming, geheel of gedeeltelijk, van de site of de inhoud ervan, op welke manier dan ook en op welk medium dan ook, is verboden.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, van de informatie die erop wordt onthuld, zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door artikelen L 335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.

Hetzelfde geldt voor de databases die, indien van toepassing, op de site verschijnen.www.crazytoys.be die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in de Code of Intellectual Property van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van databases. Als zodanig valt elke reproductie of extractie onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Hyperlinks

De sitewww.crazytoys.be geeft toegang tot andere sites via hyperlinks. CrazyToys is niet de beheerder van deze sites, het heeft geen controle over de inhoud ervan. Bijgevolg kan CrazyToys op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites die aldus toegankelijk zijn, of voor het verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of elk ander proces dat dezelfde doelen nastreeft, uitgevoerd door deze sites.

Elke openbare of particuliere site is gemachtigd om zonder voorafgaande toestemming een link naar de site te maken.www.crazytoys.be op voorwaarde dat:

- dat de pagina's vanwww.crazytoys.be zijn niet genest in de pagina's van een andere site.
- om alleen de hoofd-URL te gebruiken:www.crazytoys.be (geen link naar een binnenpagina)


 

Accommodatie

Site gehost door: SHOPIFY
Hostadres: 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4

Language
FR
Open drop down